แบบฟอร์มเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2558

แบบฟอร์มเสนอชื่อนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2558 พร้อมหลักเณฑ์การพิจารณา

ทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอเชิญนิสิตที่กำลังศึกษาในชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558 ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุข และคอมพิวเตอร์ ส่งใบสมัครเข้ารับการพิจารณาเพื่อรับทุนการศึกษา จาก บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่งใบสมัครได้ที่ หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 25 กันยายน 2558 รายละเอียดกองทุนการศึกษาเอสโซ่

SCB Challenge 2015

SCBChallenge2015

SCB Challenge 2015 “กล้าใหม่…ไผ่รู้ ปี 2558″ ชิงเงินรางวัลทุนการศึกษาสำหรับนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1.365 ล้านบาท หมดเขตรับสมัคร วันที่ 20 กันยายน 2558 รายละเอียดคลิก

ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ กับ EOL System

EngTest

บริษัท อิงลิชออนไลน์ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต บุคลากรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบออนไลน์ (General English Proficiency Online Test : EOL GEPOT) รายละเอียดคลิก

NKP Youth Team Talent Contest 2015

CristianLogo มหาวิทยาลัยคริสเตียน ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมประกวดในโครงการ NKP Youth Team Talent Contest 2015

รายละเอียดการแข่งขันและการสมัครที่นี่

 

ผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต จะเปิดให้นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2538 และไม่ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ได้ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โดยยื่นเอกสารประกอบการขอผ่อนผันดังนี้

รับสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีความประสงค์เรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย / หญิง ให้ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน ได้ที่คุณสมพร สุวรรณ์นอง งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต กำแพงแสน (บริเวณที่มาติดต่อหอพักนิสิต มก.กพส.) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประเพณีงานสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2558

รณรงค์วินัยนิสิต (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1)

 

งานกิจการนิสิต จัดโครงการรณรงค์วินัยนิสิต  (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์)

            วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ลานสาวโห่ อาคารกิจการนิสิต และ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร และให้นิสิตสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในโครงการรณรงค์วินัยนิสิต  (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1)

ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

 

โครงการนนทรีอาสาจัดกิจกรรม ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ นนทรีอาสาจัดโดย องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เดินทางไปยัง คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม