เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ่านต่อ »

 

อบรมขับขี่ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม เปิดอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อขอมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย และออกใบรับรองให้กับผู้ผ่านการอบรม โดยใบรับรองมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ได้รับใบรับรอง

2. ผู้เข้ารับการอบรมนำใบรับรองไปยื่นที่สำนักงานขนส่งเพื่อขอมีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ โดยผ่านขั้นตอนการสอบข้อเขีียน ทดสอบปฏิกิริยา และสอบปฏิบัติ ตามระเบียบของสำนักงานขนส่งต่อไป

3. ข้อดีของการเข้ารับการอบรมกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

    – สะดวก เพราะจัดให้มีการอบรมในวันอาทิตย์

    – รวดเร็ว เนื่องจากเปิดให้มีการอบรมเป็นประจำทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือมากกว่านั้น

    – ลดเวลาในการติดต่อขอมีใบอนุญาตที่สำนักงานขนส่ง

สนใจคลิกอ่านต่อเพื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรม    

แบบฟอร์มเสนอชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2558

สำหรับนิสิตที่เสนอชื่อผ่านคณะต้นสังกัด ใช้แบบฟอร์มนี้
สำหรับนิสิตที่เสนอชื่อผ่านองค์กรกิจกรรมนิสิต ใช้แบบฟอร์มนี้

ปฏิทิน กยศ. และ กรอ. ภาคปลาย 2558 และแบบฟอร์มจิตอาสา

StudentLoand2015
StudentLoand01

กำหนดเวลาเบิกค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

ผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต จะเปิดให้นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2538 และไม่ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ได้ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โดยยื่นเอกสารประกอบการขอผ่อนผันดังนี้

รับสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีความประสงค์เรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย / หญิง ให้ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน ได้ที่คุณสมพร สุวรรณ์นอง งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต กำแพงแสน (บริเวณที่มาติดต่อหอพักนิสิต มก.กพส.) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดประเพณีงานสงกรานต์ ประจำปี 2558

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้ร่วมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำ ปี 2558

รณรงค์วินัยนิสิต (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1)

 

งานกิจการนิสิต จัดโครงการรณรงค์วินัยนิสิต  (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์)

            วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ลานสาวโห่ อาคารกิจการนิสิต และ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจร และให้นิสิตสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ในโครงการรณรงค์วินัยนิสิต  (สอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ รุ่นที่ 1)

ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

 

โครงการนนทรีอาสาจัดกิจกรรม ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ นนทรีอาสาจัดโดย องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เดินทางไปยัง คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม

ขันโตกพิรุณเทวา ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน

 

ขันโตกพิรุณเทวา  ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน…สืบสานวัฒนธรรม ชมรมชาวเหนือ กำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานยูงทอง หน้าอาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมของนิสิต ชมรม ชาวเหนือกำแพงแสน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางภาคเหนือ