การประกวดธิดาเกษตร ประจำปี 2560

การประกวดธิดาเกษตร ประจำปี 2560

เปิดรับสมัครผู้หญิงที่มีความสามารถ เฉพาะนักเรียน นิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 พ.ย.นี้ อ่านต่อ »

 

แบบฟอร์มเสนอชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

กำหนดการส่งเอกสาร และปฏิทิน กยศ. กรอ. ภาคปลาย 2560

ผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต จะเปิดให้นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2540 และไม่ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ได้ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โดยยื่นเอกสารประกอบการขอผ่อนผันดังนี้

การประกวดธิดาเกษตร ประจำปี 2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าประกวดธิดาเกษตรกำแพงแสน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารงานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต ในวันเวลาราชการ (หากพ้นกำหนดเวลาไม่รับสมัคร) และสามารถ Download ได้ดังนี้

1. ใบสมัครเข้าร่วมประกวดธิดาเกษตร ประจำปี 2560
2. ระเบียบการรับสมัครและประกวดธิดาเกษตร ประจำปี 2560
3. กำหนดการประกวดธิดาเกษตร ประจำปี 2560

วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 ผู้สมัครทุกคนต้องเข้าร่วมพิธีเปิด งานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2560  โดยลงทะเบียนและรับหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ณ เต็นท์ประรำพิธีเปิด บริเวณสระพระพิรุณ โดยแต่งกายชุดนิสิตหรือชุดนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ สำหรับบุคลากรแต่งกายสุภาพ

กำหนดเวลาเบิกค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

รับสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีความประสงค์เรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย / หญิง ให้ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน ได้ที่คุณสมพร สุวรรณ์นอง งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต กำแพงแสน (บริเวณที่มาติดต่อหอพักนิสิต มก.กพส.) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

 

โครงการนนทรีอาสาจัดกิจกรรม ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ นนทรีอาสาจัดโดย องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เดินทางไปยัง คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม

ขันโตกพิรุณเทวา ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน

 

ขันโตกพิรุณเทวา  ใต้ฟ้าทุ่งกำแพงแสน…สืบสานวัฒนธรรม ชมรมชาวเหนือ กำแพงแสน

วันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 18.00-21.00 น. ณ ลานยูงทอง หน้าอาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมของนิสิต ชมรม ชาวเหนือกำแพงแสน เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ทางภาคเหนือ

โฮมบุญฮักแพง พาแลงอีสาน

 

โฮมบุญฮักแพง พาแลงอีสาน…กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม ชมรมอีสาน กำแพงแสน

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 18.00 น. ณ ห้องคอนเวนชั่นอาคารศูนย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรม โดยชมรมอีสาน กำแพงแสน

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์กรกิจกรรมนิสิต

การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสมาชิกสภาผู้แทนนิสิต กำแพงแสน