Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบฟอร์มเสนอชื่อนิสิตที่มีผลงานดีเด่น ภาคต้น ปีการศึกษา 2560

 

 

 

 

กำหนดเวลาเบิกค่ารักษาพยาบาล จากกองทุนสวัสดิภาพนิสิต

ผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต จะเปิดให้นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2540 และไม่ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ได้ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โดยยื่นเอกสารประกอบการขอผ่อนผันดังนี้

รับสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีความประสงค์เรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย / หญิง ให้ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน ได้ที่คุณสมพร สุวรรณ์นอง งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต กำแพงแสน (บริเวณที่มาติดต่อหอพักนิสิต มก.กพส.) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

สนง.ขนส่งสาขากำแพงแสน ให้บริการชำระภาษี

v35

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ