ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

 

โครงการนนทรีอาสาจัดกิจกรรม ปลูกป่าสานสัมพันธ์ กำแพงแสน-สนามจันทร์

วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการ นนทรีอาสาจัดโดย องค์การบริหารองค์การนิสิต กำแพงแสน และสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ได้เดินทางไปยัง คลองโคน  จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ ป่าชายเลนทางธรรมชาติ เพื่อร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ป่าชายเลนมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมของพืช สัตว์น้ำและสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์   เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ และป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่ง ช่วยชะลอความเร็วของลม พายุให้ลดลงก่อนที่จะขึ้นสู่ ฝั่งมิให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงแก่ที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของมนุษย์

กิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของนิสิต และ นักศึกษา ของทั้ง 2 สถาบัน เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีและการทำกิจกรรมนิสิต นักศึกษาร่วมกัน เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของนิสิตที่จัดขึ้นได้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คือ สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี  นับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนิสิตและชมรมต่างๆในการเป็นต้นแบบการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ

ข่าวการศึกษา กองบริหารวิชาการและนิสิต

ขอขอบคุณภาพ จากนายษมาณัฐ โกมล รองนายกองค์การบริหารกำแพงแสน ฝ่ายกิจกรรม

นนทรีอาสา
« 1 ของ 3 »

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>