รับสมัครนักศึกษา วิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีความประสงค์เรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 ชาย / หญิง ให้ส่งเอกสารเพื่อสมัครเรียน ได้ที่คุณสมพร สุวรรณ์นอง งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต กำแพงแสน (บริเวณที่มาติดต่อหอพักนิสิต มก.กพส.) โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้

  • แบบ รด. 2 (มารับที่งานกิจการนิสิต เพื่อกรอกเอกสาร)
  • หนังสือรับรองวิทยฐานะการฝึกวิชาทหาร ฉบับจริงเท่านั้น
  • สำเนา บัตรนึกศึกษาวิชาทหาร
  • สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนา บัตรนิสิต (อนุโลมสำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้รหัส/บัตรนิสิต)
  • รูปถ่ายสี ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร แต่งเครื่องแบบนักศึกษาวิชาทหาร หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1 ใบ และต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน

ทั้งนี้ให้ยื่่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ในวัน เวลาราชการเท่านั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>