ผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต จะเปิดให้นิสิตชายที่เกิดปี พ.ศ. 2540 และไม่ผ่านหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร แจ้งความประสงค์ขอผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ได้ภายในวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หากพ้นจากกำหนดเวลาดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

โดยยื่นเอกสารประกอบการขอผ่อนผันดังนี้

 1. สำเนา แบบ สด.9 จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนา แบบ สด.35 จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ปัจจุบัน) จำนวน 2 ฉบับ
 5. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองการเป็นนิสิต ฉบับจริง (ขอได้ที่ชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรวม 3) 1 ฉบับ พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

หมายเหตุ : ให้เซ็นต์รับรองบนเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ

เน้นย้ำ 

ผ่อนผันได้จนถึงอายุ 26 ปีบริบูรณ์ และต้องมีผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิจ ทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอลเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งสถานศึกษาให้การรับรอง

นิสิตต้องไปรายงานตัวตามกำหนดในหมายเรียก (ในแบบ สด.35) เพื่อรับหลักฐานจากกรรมการตรวจเลือกฯ ทุกปี จนกว่าจะจบการศึกษา อายุไม่เกิน 26 ปี โดยสถานศึกษายื่นเรื่องขอผ่อนผันครั้งเดียว

One Response to ผ่อนผันเข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจำการ

 1. สยุมภู พูดว่า:

  อยากสอบถาม ว่า
  คือผมพึ่งเคยทำเรื่องผ่อนผันครั้งแรกครับ ทำเรื่องกับมหาลัยแล้วครับ ต้องมีใบอะไรไปยื้นตอนรายงานตัวตามหมายเรียกไหมครับ หรือว่าทางมหาลัยส่งเอกสารการผ่อนผันไปเองครับ

ส่งความเห็นที่ สยุมภู ยกเลิกการตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>