ทุนการศึกษา

After passing a simple captcha test SwiftBitcoins will how to get bitcoins send you a little quantity of free bitcoin.

ทุนการศึกษาเพื่อโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของนิสิต มก.กพส.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดการเรียนการสอนในระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมีทั้งหมด 6 คณะ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ได้เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ด้วยการพิจารณาทุนการศึกษาให้กับนิสิตที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ นิสิตที่ต้องการทำงานระหว่างเรียนและนิสิตที่คุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังครอบคลุมถึงนิสิตที่ทุพพลภาพ เพื่อให้นิสิตมีคุณภาพที่ดีและยังเป็นขวัญกำลังใจให้กับนิิสิต ซึ่งนิสิตสามารถยื่นความจำนงได้ที่ทุนการศึกษา งานกิจการนิสิต กองบริหารวิชาการและนิสิต อาคารกิจการนิสิต(กำแพงแสน) และคณะที่นิสิตสังกัด

ภาพรวมทุนการศึกษา ในปีการศึกษา 2557

For college kids who’ve little difficulty choosing essays for school, an essay graduate paper writing service best online paper writing service writing a college paper in one night writing service would seem like a complete waste of money. However for those who believe it is very difficult extending its love to consider one sentence, it might be a smart investment. Even though some may be reluctant while using fear or becoming based on others’ work, there’s merit to obtain the use of a specialist. Helpful now considered a type of writing assistance, and constitute a great part in aiding students uncover the craft of essay writing. Consequently, even individuals who’ve no qualms about writing may make use of the accessible assistance offered online.

นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน         12,602     คน
นิสิตได้รับทุนการศึกษา จำนวน                                               1,166     คน
รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น                                                14,687,655    บาท
ค่าเฉลี่ยนิสิตได้รับทุนการศึกษา                                            12,600    บาท/คน/ปี

แผนภูมิแสดงร้อยละนิสิตทุนการศึกษาแต่ละประเภท ในปีการศึกษา 2557

Sstdlnd01

แผนภูมิแสดงร้อยละนิสิตทุนการศึกษาและนิสิต มก.กพส. ปี 2557

Sstdlnd02
ประมาณการนิสิตทุนการศึกษาในปีการศึกษา 2558

ทดแทนนิสิตทุนที่จบการศึกษาปี 2557     จำนวน    137    ราย
นิสิตทุนเข้าใหม่ปีการศึกษา 2558             จำนวน   137     ราย

แผนภูมิแสดงร้อยละนิสิตทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2558

Sstdlnd03

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>