รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2560

รับสมัครผู้เข้าร่วมประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2560

งานสืบสานประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ่านต่อ »

 

University of Tsukuba (UT) ร่วมกิจกรรมพบปะนิสิตและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเยี่ยมชมวิทยาเขตกำแพงแสน

  

วันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น.  ณ ห้องประชุมวิชาการ 1  อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกำแพงแสน ได้มีการจัดกิจกรรมพบปะนิสิตและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษาจาก University of Tsukuba (UT) ประเทศญี่ปุ่น

สัมมนาผู้นำกิจกรรมนิสิต ครั้งที่ 2

วันอังคารที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558งานกิจการนิสิตได้จัดโครงการสัมมนาผู้นำนิสิต ครั้งที่ 2

สนง.ขนส่งสาขากำแพงแสน ให้บริการชำระภาษี

v35

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม สาขาอำเภอกำแพงแสน จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ให้บริการ ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 – 15.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ