Skip to content

กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)

ปรัชญา>>เป็นหน่วยงานให้บริการสวัสดิการและพัฒนานิสิตให้มีความพร้อมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
วิสัยทัศน์>>เพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ประสานภารกิจ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต พัฒนานิสิตให้เก่งดีมีความสุข
Site Tools
narrow wide auto Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
ข่าวประชาสัมพันธ์ - กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)

งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต

          งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้นิสิตทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นหน่วยงานที่พัฒนาศักยภาพนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่เก่ง ดีและมีความสุข งานกิจกรรมและพัฒนานิสิต แบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 หน่วยงานดังนี้

          1. หน่วยส่งเสริมกิจกรรมนิสิต

          2. หน่วยพัฒนานิสิต

          3. หน่วยงานบัณฑิตยุคใหม่

 

Read more...
 


เข้าสู่ระบบ